☰KATEGORIER
Ljud » Signalhantering » Övrigt

Decibelmätare för väggmontage

Ljudöra
Håll koll på ljudnivån. Ett prisvärt alternativ till det berömda ljudörat.
2.395 kr
Artikelnummer: 19007


Våra partners


Denna väggmonterade decibelmätare visar ljudnivån i rummet i dB om ljudet i lokalen blir för högt.

Perfekt till klassrum, gym, nattklubben, konserter men även industrier, lager, kontor, sjukhus restauranger, och andra offentligamijöer.

Flera valbara mätområden
Nivå 1: 30 ~ 80 dB
Nivå 2: 50 ~ 100 dB
Nivå 3: 60 ~ 110 dB
Nivå 4: 80 ~ 130 dB
Nivå 5: 30 ~ 130 dB)

Framtagen för att möta IEC651 Type2 och ANSIS1.4 Type2 kraven.

Extrremt hög precision: ±1.5 dB
Upplösning: 0.1 dB
Brett mätområde: 30 ~ 130 dB
Frekvensomfång: 31.5 Hz ~ 8.5 kHz
Inbyggd: 1/2" Electret kondensatormikrofon

Storlek: 123 x 75 x 23mm

Vikt: 500g

Socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudnivåer:

Riktvärden

Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger. Såväl värdena i tabell 1 som 2 bör beaktas vid bedömningen.

Tabell 1 – Riktvärden för lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde

Maximalt ljud LAFmax1 115 dB Ekvivalent ljud LAeqT2 100 dB

1 Den högsta A-vägda ljudnivån.
2 Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).

Tabell 2 – Riktvärden för lokaler och platser dit både barn och

vuxna har tillträde

Maximalt ljud LAFmax1 110 dB Ekvivalent ljud LAeqT2 097 dB3

1 Den högsta A-vägda ljudnivån.
2 Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).
3 Särskild hänsyn bör tas i verksamheter som är särskilt riktade till barn, s.k. knattediskotek eller
3 liknande. Där bör ekvivalenta A-vägda ljudnivåer under 90 dB alltid eftersträvas.