☰KATEGORIER
Ljud » Decibelmätare

Ljudöra SoundEar Ljudnivåmätare

Ljudöra
En decibelmätare som varnar för höga ljudnivåer.
6.850 kr
Artikelnummer: D19008


Våra partners


Äntligen har vi det klassiska ljudörat i sortimentet.

 

SoundEar varnar för höga ljudnivåer.

Hängs upp på väggen på gym, diskotek, restauranger och andra offentliga miljöer där ljudnivån riskerar att ge skador på hörseln.

 

Med hjälp av en ratt på ljudvaktens baksida ställer du lätt in önskad varningsnivå för att larma mellan 40-115 dB(A).

 

Vid normal ljudnivå är ljusslingan grön.

Därefter tänds också den gula innerkonturen.

När inställt värde överskrids lyser det RÖTT och VARNING från ”örats” mitt.

 

 

Strömförsörjning: 24 V DC från medföljande 230 V adapter.

Vikt: 1,5 kg.

Storlek: 265 x 205 x 46 mm

 

Socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudnivåer:

Riktvärden

Dessa riktvärden bör tillämpas vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger. Såväl värdena i tabell 1 som 2 bör beaktas vid bedömningen.

Tabell 1 – Riktvärden för lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde

Maximalt ljud LAFmax1 115 dB Ekvivalent ljud LAeqT2 100 dB

1 Den högsta A-vägda ljudnivån.
2 Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).

Tabell 2 – Riktvärden för lokaler och platser dit både barn och

vuxna har tillträde

Maximalt ljud LAFmax1 110 dB Ekvivalent ljud LAeqT2 097 dB3

1 Den högsta A-vägda ljudnivån.
2 Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).
3 Särskild hänsyn bör tas i verksamheter som är särskilt riktade till barn, s.k. knattediskotek eller
3 liknande. Där bör ekvivalenta A-vägda ljudnivåer under 90 dB alltid eftersträvas.